Projekt „OMALOVÁNKY pro děti a dospělé“

Cílem pilotního projektu „omalovánky pro děti a dospělé“ je představit město České Budějovice z jiného úhlu pohledu – hravou formou jak pro malé, tak i velké, a současně předat nejen informace, ale i vizuální vjemy.

 1. Dětem má umožnit prostřednictvím barevných a liniových podnětů získat zkušenosti pro školní výuku (vést plynule čáru, rozpoznání barev) a současně i vztah ke svému městu a do budoucna vztah k architektuře.

 2. Pro dospělé s antistresovými účinky, tzv. arterterapie - barva v arteterapii představuje také intenzitu a stav emočního života. Barvy mají v arteterapii psychologický, estetický a kulturní kontext. Vliv barev a barevných kombinací na psychické a fyzické zdraví člověka je prokázaný. Lze použít při léčení Alzheimerovy choroby – ti, kteří jsou schopni pouze dělat na papír schematické čáry, dostávají dětské omalovánky. Používají se k zefektivnění práce terapeutů.

Podle obsahu:

 • typické pro město

 • oceněné stavby

 • nejlepší architekti

 • podle slohů

 • obecné prvky architektury

 • účelově zaměřené (kostely, městské domy)

 • vzdělávací

 • diskutabilní - estetické

Podle provedení:

 • jen obrysy

 • barevný vzor + obrys

 • foto + text + obrys

 • odborný text + obrys

Didaktické možnosti:

 • práce s barvou – vedení ruky

 • práce s linkou – obkreslování, přesnost

 • otázky (typu počet oken na radnici)

 • úkoly (typu nakresli dům pro ptáčky, nakresli dům svých snů)

 • arteterapie

Jako první jsme pro Vás připravili pilotní díl – dominanty Města České Budějovice:

 • Kašna Samsonova

 • Černá věž

 • Radnice

 • Solnice

 • Kostel sv. Mikuláše

 • Náměstí Přemysla Otakara II.

 • Železná panna

 • Dominikánský klášter

V budoucnu se budete moci těšit na další ...